Uczelniane akty prawne

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia w ASP w Warszawie:

Zarządzenie nr 50/2020 z 2.122020 r.  w sprawie: Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w ASP w Warszawie
Zarządzenie nr 34/2019 z 1.10.2019 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w ASP w Warszawie
Zarządzenie nr 20/2018 z 17.07.2018 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w ASP w Warszawie
Zarządzenie nr 32/2017 z 20.12.2017 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w ASP w Warszawie

Akty dostosowawcze do wymagań ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

Uchwała nr 38/2019 z 24.09.2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie do dyscyplin artystycznych lub naukowych.

Uchwała nr 39/2019 z 24.09.2019 r. w sprawie dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. – programy dostępne w zakładce Programy studiów.

Uchwała nr 40/2019 z 24.09.2019 r. w sprawie dostosowania programów studiów podyplomowych rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  – programy dostępne w zakładce Programy studiów.

Efekty uczenia się dla kierunków w ASP w Warszawie:

Wydział Grafiki:
Uchwała nr 26/2018 z 30.10.2018 r. w sprawie określenia efektów uczenia się dla kierunku grafika na studiach jednolitych magisterskich stacjonarnych oraz studiów I,II i III stopnia niestacjonarnych o profilu ogólnoakademickim

Wydział Malarstwa:
Uchwała nr 25/2018 z 30.10.2018 r. w sprawie określenia efektów uczenia się dla kierunku malarstwo na studiach jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim
Uchwała nr 15/2013 z 12.02.2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia na niestacjonarnych studiach doktoranckich na kierunku malarstwo, dostosowanych do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
Uchwała nr 26/2013 z 25.04.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Senatu nr 15/2013 z dnia 12.02.2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia na niestacjonarnych studiach doktoranckich, na kierunku malarstwo, dostosowanych do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Wydział Rzeźby:
Uchwała nr 37/2018 z 18.12.2018 r. w sprawie określenia efektów uczenia się dla kierunku rzeźba na studiach jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim
Uchwała nr 25/2013 z 25.04.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 12/2012, określającej efekty kształcenia dla kierunków: malarstwa, grafiki, rzeźby, konserwacji i restauracji dzieł sztuki, wzornictwa, architektury wnętrz, sztuki mediów, scenografii, historii sztuki

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki:
Uchwała nr 28/2018 z 30.10.2018 r. w sprawie określenia efektów uczenia się dla kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki na studiach jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim

Wydział Architektury Wnętrz:
Uchwała nr 27/2018 30.10.2018 r. w sprawie określenia efektów uczenia się dla kierunku architektura wnętrz na studiach I stopnia o profilu ogólnoakademickim
Uchwała nr 20/2018 z 26.06.2018 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku architektura wnętrz prowadzonego przez Wydział Architektury Wnętrz ASP w Warszawie na studiach II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) o profilu ogólnoakademickim
Uchwała nr 22/2017 z 18.07.2017 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla niestacjonarnych studiów podyplomowych Kolor w kreacji wnętrza

Wydział Wzornictwa:
Uchwała nr 35/2018 z 20.11.2018 r. w sprawie określenia efektów uczenia się dla kierunku wzornictwo na studiach stacjonarnych I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim

Wydział Sztuki Mediów:
Uchwała nr 3/2018 z 20.03.2018 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku sztuka mediów prowadzonego przez Wydział Sztuki Mediów ASP w Warszawie na studiach I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim

Wydział Scenografii:
Uchwała nr 29/2018 z 30.10.2018 r. w sprawie określenia efektów uczenia się dla kierunku scenografia na studiach stacjonarnych I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim

Wydział Zarządzania Kultura Wizualną:
Uchwała nr 35/2017 z 14.11.2017 r. w sprawie zmiany profilu kształcenia oraz określenia efektów kształcenia dla kierunku historia sztuki na studiach stacjonarnych I i II stopnia prowadzonych na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną
Uchwała nr 16/2014 z 24.06.2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków i poziomów kształcenia dostosowanych do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego dla kierunku historia sztuki na studiach stacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim

Studia podyplomowe:
Uchwała nr 41/2013 z 25.06.2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia na studiach podyplomowych dostosowanych do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, prowadzonych w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Uchwała nr 25/2016 z 25.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Senatu nr 41/2013 z dn. 25.06.2013r. dotyczącej określenia efektów kształcenia na studiach podyplomowych, dostosowanych do wymagań KRK dla Szkolnictwa Wyższego, prowadzonych w ASP w Warszawie

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2024