Uczelniany Zespół Oceny Jakości Kształcenia

Skład Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia

 1. dr hab. Barbara Kowalewska, prof. Uczelni – Prorektor ds. studenckich i jakości kształcenia
 2. prof. Jacek Martusewicz – Prorektor ds. naukowych
 3. dr Michał Kapczyński – przewodniczący WZOJK Wydział Architektury Wnętrz
 4. dr hab. Piotr Siwczuk, prof. Uczelni – przewodniczący WZOJK Wydział Grafiki
 5.  dr Monika Stachurska – przewodnicząca WZOJK Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
 6.  mgr Katarzyna Dyjewska – przewodnicząca WZOJK Wydział Malarstwa
 7.  dr Paweł Mysera, prof. Uczelni – przewodniczący WZOJK Wydział Rzeźby
 8.  dr hab. Marek Chowaniec, prof. Uczelni – przewodniczący WZOJK Wydział Scenografii
 9. dr hab. Paula Jaszczyk – przewodnicząca WZOJK Wydział Sztuki Mediów
 10.  mgr Zuzanna Łąpieś – przewodnicząca WZOJK Wydział Wzornictwa
 11.  dr Piotr Płucienniczak – przewodniczący WZOJK Wydział Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich
 12.  Pani  Emilia Kolanowska – Przedstawicielka Samorządu Studentów
 13.  Pani  Karolina Zimna-Stelmaszewska – Przedstawicielka Samorządu Doktorantów
 14.  Pani Agnieszka Kołodziej – Dział Nauczania sekcja ds. programowych i jakości kształcenia.

Do zadań Uczelnianego Zespołu Oceny Jakości Kształcenia należy:
1. Monitorowanie przebiegu działań związanych z zapewnieniem jakości kształcenia, prowadzonych na wydziałach;
2. Ocena sprawozdań Wydziałowych Zespołów Oceny Jakości Kształcenia (WZOJK);
3. Ocena wyników ogólnouczelnianych badań ankietowych;
4. Przedstawianie rektorowi corocznego sprawozdania z oceny jakości kształcenia w formie Raportu samooceny jakości kształcenia w ASP w Warszawie w roku akademickim…;
5. Publikowanie informacji o podejmowanych w ASP w Warszawie działaniach projakościowych i ich wynikach.

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2024