Wydziałowe Zespoły Oceny Jakości Kształcenia

Składy Wydziałowych Zespołów Oceny Jakości Kształcenia

Wydział Architektury Wnętrz

 1. Dr Michał Kapczyński – przewodniczący
 2. Dr hab. Anna Plewka
 3. Studentka Karolina Trzewik

Wydział Grafiki

 1. Dr hab. Piotr Siwczuk, prof. Uczelni – przewodniczący
 2. Dr Aleksander Myjak
 3. Studentka Michalina Szydełko

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

 1. Dr Monika Stachurska – przewodnicząca
 2. Dr Mateusz Jasiński
 3. Dr inż. Joanna Kurkowska
 4. Mgr Anna Duda-Maczuga
 5. Mgr Diana Kułakowska
 6. Mgr Monika Korsak-Tuszczyńska
 7. Studentka Łucja Surowik

Wydział Malarstwa

 1. mgr Katarzyna Dyjewska – przewodnicząca
 2. mgr Aleksandra Jaxa-Chamiec
 3. dr hab. Arkadiusz Karapuda
 4. dr hab. Igor Przybylski
 5. Studentka Justyna Michalik
 6. Studentka Teresa Sporn-Mielniczuk

Wydział Rzeźby

 1. dr Paweł Mysera, prof. Uczelni – przewodniczący
 2. dr hab. Rafał Rychter, prof. Uczelni
 3. mgr Ewa Łuczak
 4. dr hab. Małgorzata Gurowska, prof. Uczelni
 5. dr hab. Romuald Woźniak, prof. Uczelni
 6. dr Andrzej Kokosza
 7. dr Zbigniew Piotr Lorek
 8. Jerzy Mróz – student

Wydział Scenografii

 1. Dr hab. Marek Chowaniec, prof. Uczelni – przewodniczący
 2. Prof. Magdalena Raszewska
 3. Dr Martyna Kander
 4. Studentka Jana Nedelko

Wydział Sztuki Mediów

 1. dr hab. Paula Jaszczyk – przewodnicząca
 2. Dr hab. Monika Murawska
 3. Dr hab. Witold Krassowski, prof. Uczelni
 4. Dr Izabela Maciusowicz
 5. Dr Katarzyna Stanny
 6. Studentka Michalina Lewandowska

Wydział Wzornictwa

 1. Mgr Zuzanna Łąpieś – przewodnicząca
 2. Mgr Jan Buczek
 3. Studentka Julia Szulc

Wydział Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich

 1. Dr Piotr Płucienniczak – przewodniczący
 2. Dr Ewa Kociszewska
 3. Studentka Aleksandra Tarka

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2024